VIRTUALNY.BASEN

Wykorzystując doświadczenia zdobyte w branży hotelowo-gastronomicznej stworzyliśmy system do obsługi sprzedaży na basenach, w klubach fitness oraz innych obiektach rekreacyjnych.

Wstęp. Przy opisie systemu VirtualnyBASEN & FITNESS wykorzystywanego na basenie, fitness, spa, lodowisku, korcie, placu zabaw, parku zabaw itp zwracamy uwagę na dwa zagadnienia. Pierwsze, to naliczanie kwoty do zapłaty za czas pobytu na obiekcie. Drugie, to sprzęt czyli możliwe rozwiązania techniczne. O tym wszystkim kilka słów poniżej.

Sprzedaż – naliczanie czasu pobytu. Ewidencję sprzedaży prowadzi się za pomocą komputera i w wielu przypadkach drukarki fiskalnej. Klient opłaca z góry najczęściej jedną godzinę pobytu na obiekcie. Wpłacana kwota traktowana jest jako zaliczka (kaucja) za pobyt. W zamian otrzymuje swój jednoznaczny identyfikator. Jest nim pasek (karta) z transponderem lub pasek jednorazowy z kodem kreskowym. Od chwili wydania paska lub przejścia przez bramkę wejściową VirtualnyBASEN & FITNESS nalicza czas pobytu na obiekcie. Zakończenie naliczania następuje w momencie zwrotu identyfikatora i zamknięcia dokumentu sprzedaży przez personel. Jeśli kwota naliczona za pobyt jest większa od wpłaconej zaliczki (kaucji), to Klient dopłaca różnicę. Każdy Klient otrzymuje przy wyjściu paragon fiskalny za pobyt na obiekcie.

Sprzedaż – strefy. Na większych obiektach występują strefy. Najpopularniejszy podział to basen i sauna lub sala maszyn i sauna. Im większy obiekt tym więcej stref. Same sauny w zależności od ich charakteru mogą być podzielone na kolejne strefy. Niekiedy występują strefy na nieckach basenowych: rekreacyjnej oraz pływackiej. Podział na strefy służy zróżnicowaniu naliczania opłat za pobyt na obiekcie. Każda strefa ma swój cennik i swoje reguły naliczania opłat. Nieodłączną cechą strefy jest jej opomiarowanie czyli bramka z czytnikiem lub sam czytnik na jej granicy. Te urządzenia służą do rozpoczęcia/zakończenia naliczania czasu pobytu w strefie.

Sprzedaż – budowa cennika. Cennik za pobyt na obiekcie budowany jest na podobnych zasadach jak w telekomach. Definiuje się wysokość stawki za jednostkę pobytu w zależności od pory dnia i dnia tygodnia. Najczęściej dopłaca się za każde przekroczone pełne 1, 5 lub 6 minut pobytu. Wynika to z łatwości sprawdzenia żądanej kwoty z cennikiem przez Klienta. Standardowo występują dwa cenniki: dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży. Mogą również występować cenniki do naliczania czasu pobytu na całym obiekcie jak i na poszczególnych strefach. Generalnie spotyka się dwa modele opłat za pobyt w strefach. Pierwszy, to sumaryczne naliczanie opłat za pobyt w strefach i ich porównanie do zaliczki (kaucji). Drugi, to zawsze doliczanie opłat za pobyt w wybranych strefach np. saunie ponad zaliczkę (kaucję).

Sprzedaż – inne towary i usługi. Opłata za pobyt na obiekcie (w strefach) jest tylko jednym z elementów dokumentu sprzedaży. Do dokumentu można dopisać inne usługi lub towary kupowane przez Klienta. Do najczęstszych należą opłaty za masaż, solarium, kosmetyki, wypożyczenie łyżew itp. Bardziej zaawansowane rozwiązanie, to współpraca z aplikacją gastronomiczną VirtualnyKelner. Za zakupione towary w dowolnym punkcie gastronomicznym Klient nie uiszcza żadnej opłaty. Kwota należności doliczana jest do jego dokumentu. Jednoznacznym identyfikatorem dokumentu Klienta jest jego pasek (karta), który otrzymał przy wejściu na obiekt.

Sprzedaż – karnety elektroniczne. Karnet elektroniczny (inne spotykane nazwy e-karta, e-pieniądz, voucher) przypomina swoim funkcjonowaniem kartę pre-paid w telekomach. Klient otrzymuje od nas kartę (transponderową, magnetyczną, plastikową lub papierową z nadrukiem numeru), która jednoznacznie identyfikuje konto klienta w systemie VirtualnyBASEN & FITNESS. Na konto wpłacane są pieniądze. Z konta pobierane są należności za wykonane usługi aż do wyczerpania salda. Najczęściej stosuje się zasadę, że do wpłaconej przez Klienta kwoty doliczamy bonus w wysokości np.10%, 15% lub wejście na obiekt rozliczane jest wg innego, niższego cennika. Celem karnetu jest przyspieszenie obsługi w kasie, eliminacja pobierania dopłat i wydawania reszty, pobranie z góry opłaty za wykonywane w przyszłości usługi.

Na jeden karnet może wchodzić wiele osób. Najczęściej czas życia karnetu jest nieograniczony i korzysta się z niego aż do wykorzystania wpłaconej kwoty. Karnet doładowuje się wielokrotnie. Fizycznie sama karta transponderowa, z uwagi na koszt, jest sprzedawana wraz z pierwszym doładowaniem. Rozmiar karty, taki sam jak karta płatnicza, zachęca właścicieli obiektów do nadruków reklamowych. Jedna strona karnetu reklamuje sam obiekt a druga jest wolna lub odsprzedawana na reklamę zewnętrzną.

Popularnym rozwiązaniem jest stosowanie kilku kwot doładowania karnetów np. 100, 150, 300 PLN. I najczęściej im wyższa kwota doładowania tym wyższy bonus czyli “darmowe” wejście na obiekt. W niektórych obiektach spotyka się karnety VIP-owskie. Posiadają one bardzo wysoką kwotę doładowania (lub raczej wysoki udział bonusu) lub obsługują cennik za pobyt na obiekcie po bardzo atrakcyjnych stawkach (niekiedy zerowych).

Innym rodzajem karnetów, stosowanym głównie w klubach fitness, są karnety open. Ich główną cechą jest data ważności i warunki umowy (płatności). Karnet upoważnia do nieograniczonego korzystania z obiektu w okresie ważności.

Karnety mogą posiadać wiele subkont. Umożliwia to kombinację np. karnetu open i  wartościowego (do zapłaty za towary lub dodatkowe usługi), kombinację karnetu na określoną liczbę zajęć grupowych i wartościowego (do zapłaty za dodatkowy czas pobytu na obiekcie) lub realizację usług w różnych stawkach vat.

Sprzęt – przydział szafek. Obiekt wymaga szafek, do których Klienci chowają swoje ubrania. Przydzielanie numerów szafek dla Klienta może odbywać się na dwa sposoby. Statycznie lub dynamicznie. Tryb statyczny, to przypisanie z góry transponderom otwierającym szafki konkretnych numerów szafek. Klient zawsze otrzymuje oznaczony pasek i otwiera nim tak samo oznaczoną szafkę. Tryb dynamiczny, to przypisanie szafki w momencie pierwszego odczytu paska w szatni. Klient zawsze otrzymuje nieoznaczony pasek i sam wybiera dowolną sekcję szafek w szatni. System automatycznie przydziela mu szafkę z wybranej sekcji w najmniej zatłoczonej części.

Rozwiązanie z numeracją statyczną przerzuca organizację pracy na personel. Osoba w kasie musi zawsze porządkować oddawane paski (zawieszać je za kolejnością na haczykach). Rozwiązanie z numeracją dynamiczną przerzuca organizację pracy na elektronikę i informatykę. Przydzielenie konkretnej szafki odbywa się w momencie pierwszego dołożenia paska do czytnika a zwolnienie w momencie zwrotu paska. Rozwiązanie to wypiera z rynku numerację statyczną.

Sprzęt – paski, czytniki, tablety, bramki, wi-fi.  Do jednoznacznej identyfikacji Klientów na obiekcie służą paski transponderowe lub jednorazowe. Do odczytu pasków lub kart transponderowych służą czytniki. Standardowo stanowisko kasjerskie na basenie (klubie fitness) posiada jedno urządzenie. Czytnik pulpitowy ma przed sobą kasjer. Za jego pomocą odczytuje wydawane i zwracane paski.

Czytniki dla Klientów zabudowane w ścianach sekcji szafek służą do otwierania konkretnych szafek. Czytniki mogą posiadać wyświetlacze klasyczne typu lcd/led lub korzystać z tabletów 7”/10”. W tym drugim przypadku stosujemy zasadę podziału ekranu na dwie części: informacyjną i reklamową. W części informacyjnej nasz system wyświetla komunikaty do Klienta w 3 językach np. polskim, angielskim i niemieckim. A w części reklamowej nasz system uruchamia niezależny pokaz slajdów. Prezentowane obrazy, to reklama własna firmy, reklama firm zewnętrznych lub reklama mieszana. Rozwiązanie z tabletami 7” jest porównywalne cenowo z większością klasycznych wyświetlaczy lcd/led. Rozwiązanie z tabletami 10” jest droższe ale jakość pokazywanej reklamy stoi na zdecydowanie wyższym poziomie.

Paski transponderowe oraz współpracujące z nimi czytniki, to elementy technologii RFID. Zaszyty w paskach lub kartach kod jest przekazywany do czytników drogą radiową. Maksymalna odległość pomiędzy paskiem a czytnikiem niezbędna do odczytania kodu zależy od użytej głowicy czytnika. Najczęściej wynosi ona od 5 do 15 cm. Do kierowania ruchem na obiekcie służą bramki: kołowrotkowe lub uchylne. W bramkach można obrócić kołowrotek lub zwolnić elektromagnes na żądanie systemu informatycznego. Każdy typ bramki wykonany jest z chromoniklu. Oznacza to, że sprzęt jest dożywotnio zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

 

Współpraca – VIRTUAL sc a producenci szafek.  Nasza firma współpracuje przed wszystkim z największym producentem szafek basenowych i sportowych z hpl w Polsce, firmą FormaMebel. Wspólnie realizujemy obiekty na terenie Polski i Słowacji.

Współpraca – VIRTUAL sc a producenci elektroniki.  Nasza firma współpracuje przed wszystkim z jednym z największych wytwórców technologii rfid w Polsce, firmą Mikrokontrola. Współpraca obejmuje wspólne projekty czytników i sterowników oraz testowanie nowych rozwiązań.