pl sk
pl sk

co system zawiera

Co oferują poszczególne aplikacje? Jaki jest zakres ich funkcjonalności? O tym kilka słów poniżej:

załoga24.Kelner

 • dowolne, definiowane dokumenty sprzedaży i wydań kelnerskich (fiskalne i niefiskalne)
 • cenniki i zestawy upustów przypisywane do kontrahenta
 • bonowanie potraw z automatycznym podziałem na kuchnię/barek i z możliwością automatycznego sortowania
 • zestawienia za dowolny okres (asortymentowe i kasowe)

załoga24.Magazyn

 • dowolna liczba magazynów z wyborem różnych algorytmów przychodu i rozchodu
 • prowadzenie ewidencji przychodów/rozchodów za pomocą dowolnych definiowanych dokumentów przyychodu/rozchodu
 • prowadzenie operacji przesunięć międzymagazynowych
 • prowadzenie kart kalkulacyjnych (receptury) i kalkulacji imprez (planowaniae)
 • rozliczenie remanentu (spisy, wyrównania)
 • współpraca z aplikacją Kelner w trybie off-line lub on-line
 • poprzedzenie operacji rozchodu off-line o analizę kart kalkulacyjnych i stanów magazynowyc

 

i-załoga24.Menedżer

 • aplikacja przeglądarkowa na dowolny komputer/notebook/tablet
 • pozwala zrobić wszystkie raporty dotyczące sprzedaży/zajętości/magazynów z dowolnego okresu od 1 sek do 100 lat
 • pozwala zobaczyć wszystkie dokumenty sprzedaży/kasowe/przychodu/rozchodu pogrupowane tematycznie na zakładki
 • pozwala zobaczyć stany pokoi/magazynów filtrując/grupując wg różnych kryteriów

i-załoga24.Kelner

 • aplikacja mobilna na smartfon lub tablet
 • pozwala przyjmować i drukować zamówienia 
 • pozwala drukować paragony fiskalne i dokumenty niefiskalne
 • pozwala zaprezentować Klientowi menu w postaci wizualnej

i-załoga24.Pager

 • aplikacja mobilna na smartfon/tablet lub aplikacja przeglądarkowa na komputer/notebook/tablet
 • pozwala wysłać/odebrać informacje do/od konkretnego pracownika np. od szefa kuchni do kelnera
 • informacja przychodzi do odbiorcy w postaci pisanej i głosowej
 • informacje są automatycznie grupowane na nieprzeczytane/przeczytane/zrealizowane

 

serwis24.RezerwacjeOnLine

 • aplikacja do współpracy on-line pomiędzy portalem rezerwacyjnym a lokalną bazą danych obiektu
 • portalem rezerwacyjnym jest własna strona www 
 • w procesie rezerwacji zawsze odwołuje się do aktualnych danych w lokalnej bazie danych obiektu
 • cały proces rezerwacji na styku internet a baza lokalna odbywa się automatycznie i nie absorbuje personelu

serwis24.Drukarki

 • aplikacja do obsługi dowolnej liczby drukarek fiskalnych i zamówień podłączonych do dowolnego komputera
 • współpracuje z aplikacjami sprzedaży poprzez protokół TCP/IP
 • zapewnia ekonomiczne rozwiązania fiskalne - w dziale sprzedaży (recepcja, gastronomia, basen) jedną drukarkę fiskalna wystarczy podłączyć do wybranego komputera
 • zapewnia ekonomiczne rozwiązanie bonowania - jedną drukarkę zamówień, symulująca urządzenia w kuchni i barku wystarczy podłączyć do wybranego komputera

serwis.24.Czytniki

 • aplikacja do obsługi dowolnej liczby czytników kart mikroprocesorowych, transponderowych, kodów kreskowych 1D i 2D 
 • pozwala obsłużyć karty identyfikacyjne, lojalnościowe, rabatowe, pre-paid itp
 • współpracuje z aplikacjami zewnętrznymi np. do zamków dla drzwi hotelowych