pl sk
pl sk

jak system wdrażamy

Jak dobry jest system? Tak dobry jak jego wdrożenie. Ta "złota" myśl w przypadku branży gastronomicznej ma swoje szczególne uzasadnienie. Na co należy zwrócić uwagę? Dlaczego u jednego Klienta wdrożenie jest od ręki a u innego trwa tygodniami? Dlaczego uczący i uczony nie znajdują wspólnego języka? Gdzie tkwią główne przyczyny porażek? O tym w kilku słowach poniżej. 

Przed wdrożeniem. Tak naprawdę to tu tkwi cała tajemnica sukcesu lub porażki. Czy mamy gotowe menu? Czy mamy w menu ustalone ceny? Czy będziemy chcieli stosować receptury na barze (gorąco namawiamy)? Czy będziemy chcieli stosować receptury na kuchni (zalecamy ostrożność)? Jeśli tak, to kto je sporządzi? Kto będzie wprowadzał dokumenty przychodu na magazyn? Na magazyn barowy i kuchenny? To są rzeczy, których firma wdrażająca oczekuje od Klienta. Czego oczekuje Klient? Wiedzy, której część prezentujemy na tej stronie.

Wdrożenie. Sama nauka kelnerów obsługi programu jest bardzo krótka. Praca z ekranem dotykowym z definicji musi być łatwa i intuicyjna. Gro czasu spędza się z osobą odpowiedzialną za magazyny. To ona musi wprowadzić karty kalkulacyjne. To ona musi zajmować się przychodami i niektórymi rozchodami. To ona odpowiada za remanenty i ich rozliczenie. Jeśli zna swoją pracę, to wykona ją "śpiewająco". Musi włoży duży wysiłek na starcie ale potem wszyscy czerpią z tego owoce. To dzięki niej możemy potem ocenić opłacalność cen dla potraw, wykonać planowanie imprez czy też po prostu skontrolować stany magazynowe.

Po wdrożeniu. Dla kelnerów wdrożenie kończy się z końcem ich zmiany. Wszystko co mieli poznać, poznali. Dodanie nowego dokumentu, dopisanie do istniejącego, storno zamówienia, wydruk zamówienia, zamknięcie dokumentu. Ewentualnie podgląd kasy i raport ze zmiany. Dla osoby rozliczającej ich pracę to dopiero początek. Przede wszystkim musimy ustalić kiedy zrobić pierwszy remanent (zwłaszcza na barze)? Jak zweryfikować nasze receptury (zwłaszcza na kuchni)? Jaką formę kontroli wprowadzić dla personelu ? Gdzie oczekiwać prób obejścia systemu? Dowiedzieć się z jakimi problemami borykają się inni? Tą wiedzę powinien posiadać wdrażający. Wiedzę nabytą z własnych doświadczeń i własnych przemyśleń. I stąd właśnie ta "złota" myśl z pierwszego zdania.

 

Nasza porada Oprogramowanie restauracji, to temat rzeka, ponieważ przeznaczenie restauracji jest bardzo różne. Wizje na temat ich działalności są jeszcze bardziej zróżnicowane. Nasz potencjalny Klient buduje, modernizuje lub przejmuje obiekt. Wyznacza sobie cele biznesowe i je realizuje. System informatyczny jest tylko jednym z narzędzi do osiągnięcia celu. Większość z oferowanych systemów spełni pokładane w nich nadzieje. Tak naprawdę sukcesem jest dobre wdrożenie i bieżąca pomoc przy zmieniającej się organizacji pracy.