VIRTUALNA
RESTAURACJA

Nasz drugi sztandarowy produkt. Wynik wielu lat współpracy z naszymi Klientami i wielu lat tworzenia własnych rozwiązań informatycznych. Zarówno z zakresu programowania jak i ich eksploatacji. Przeznaczenie tego systemu jest bardzo szerokie. Bo i różnorodność w branży gastronomicznej jest bardzo duża. O systemie kilka słów poniżej

Wstęp. VirtualnaRESTAURACJA to system informatyczny do obsługi sprzedaży i zarządzania gospodarką magazynową. Wykorzystuje on zarówno klasyczne środowisko ms-windows jak i nowoczesne rozwiązania oparte o tablet i przeglądarki internetowe. Pozwala wykorzystać czytniki kart zbliżeniowych i magnetycznych. O każdej z najważniejszych funkcji systemu uwag kilka poniżej.

Gastronomia. Ten dział obsługują programy Kelneri Magazyn. Aplikacja Kelner przeznaczona jest do prowadzenia sprzedaży i rezerwacji godzinowych dla sal restauracyjnych, stolików, osób itp.  Aplikacja Magazyn spełnia dwie funkcje. Po pierwsze prowadzi klasyczną ewidencję dokumentów przychodów/rozchodów, inwentaryzacje oraz planowanie imprez. Po drugie obsługuje specyfikę tej branży jaką są karty kalkulacyjne. Dzięki kartom można rozchodować asortyment ze stanów magazynowych wg zadanych receptur oraz wyliczyć zakładane i realizowane marże w wyrobach. Rozchody ze stanów magazynowych mogą być realizowane w trybie on-line (natychmiast np. bar) i off-line (na żądanie np. kuchnia). Pozwala to na elastyczne dostosowanie się do organizacji pracy obiektu i obiegu dokumentów. Kontrola/Rozliczenie/Marketing. W zależności od charakteru i wielkości obiektu działy te wykonują różne funkcje. Generalnie wykorzystują aplikacje systemu VirtualnaRESTAURACJA do raportowania, kontrolowania oraz klasycznej edycji dokumentów. W zależności od potrzeb prowadzą rezerwacje sal restauracyjnych, stolików, urządzeń, osób itp. Dla celów klasycznego nadzoru/kontroli oferujemy aplikację i-Menedżer. Jest to rozwiązanie oparte o przeglądarkę internetową i lokalny serwer www. Aplikacja pozwala zrobić wszystkie raporty dotyczące sprzedaży/kasy oraz przychodów/rozchodów. Podejrzeć dokumenty sprzedaży, kasowe i magazynowe np. dzisiejsze, wczorajsze oraz za dowolny okres. Zobaczyć aktualne stany magazynowe w wybranym dziale firmy i magazynie. Aplikacje na tablety. VirtualnaRESTAURACJA pozwala wykorzystać tablety jako mobilne stanowiska sprzedaży w gastronomii. Aplikacja i-Kelner może wykonać większość operacji związanych z przyjęciem i drukowaniem zamówienia lub drukowaniem paragonu dla Klienta. Takie rozwiązanie przeznaczone jest głównie dla lokali z dużymi rozległymi salami lub tarasami oraz do zajazdów z obsługą kelnerską przy stolikach.

Systemy przywoławcze – dla kelnerów. VirtualnaRESTAURACJA stosuje nowoczesne systemy przywoławcze dla kelnerów oparte o smartfony i tablety. Kelner posiada na wyposażeniu smartfon/tablet, który powiadamia go: o zamówieniu do odebrania, potrzebie kontaktu z menedżerem lub innym wydarzeniu za pomocą informacji wyświetlanej na ekranie i informacji głosowej. Kucharz posiada na wyposażeniu tablet, który służy do wysłania informacji do kelnerów. Program pozwala wykorzystać komunikaty predefiniowane oraz własne wpisywane z ekranu lub podawane głosem. Kucharz w dowolnej chwili może podejrzeć, które komunikaty zostały już odebrane przez kelnerów a które czekają dopiero na ich akceptację.

Systemy przywoławcze – dla Klientów. VirtualnaRESTAURACJA stosuje nowoczesne systemy przywoławcze dla Klientów oparte o telewizory lub monitory wielkoformatowe. Numer zamówienia pojawia się na ekranie. Opcjonalnie może jej towarzyszyć informacja głosowa. Możliwe są dwa rozwiązania oparte o przeglądarkę www lub natywną aplikację w Androidzie. Całość oparta jest o lokalny serwer www. Inne – karty pre-paid/vouchery. VirtualnaRESTAURACJA pozwala na pracę z kartami pre-paid. Działają one na podobnej zasadzie jak karta przedpłacona w telekomach. Użytkownik wpłaca określoną kwotę i otrzymuje doładowaną kartę pre-paid na wpłaconą lub wyższą kwotę (tzw bonus lub gratis). Przy zamykaniu rachunku właściciel wręcza swoją kartę personelowi. Kwota należna pobierana jest z salda karty a na drukarce drukuje się w zależności od przyjętej organizacji pracy paragon fiskalny lub dokument niefiskalny. Saldo karty pre-paid przetrzymywane jest w bazie danych. To rozwiązanie jest współczesną formą “obiadów abonamentowych”. Każdy pracownik dostaje z działu socjalnego identyczną kwotę na karcie ale realizują ją według własnych potrzeb. Inne – karty rabatowe i lojalnościowe. VirtualnaRESTAURACJA pozwala na pracę z kartami rabatowymi z określoną polityką upustów (rabatów). Karta może być na okaziciela lub imienna. Przy zamykaniu rachunku właściciel wręcza swoją kartę personelowi. Udzielony rabat zależy od przypisanej polityki upustów (rabatów). Kartę rabatową może posiadać także uprawniona osoba z personelu (np. szef sali) i udzielać upustów w zależności od okoliczności. Przy kartach lojalnościowych system automatycznie przesuwa właściciela karty do innej polityki upustów (rabatów) w zależności od obrotów zgromadzonych na karcie.