pl sk
pl sk

centrala

Jeśli jest sieć, to musi być i jej centrum. A jeśli jest centrum, to musi być system kierowania i kontroli. I tak jest w naszym produkcie. Skąd się biorą definicje nowych wydawnictw, nowych wydawców, nowych dostawców itd itp? Z definicji w centrali. Skąd się biorą powyższe definicje w oddziale? Zostają przesłane wraz z każdym dokumentem przesunięcia międzyoddziałowego z centrali do oddziału. Główna idea naszego produktu jest więc znana. Wszyscy pracują na tych samych definicjach. Posługują się tymi samymi nazwami i pojęciami. Ale co z cenami? To zależy już od przyznanej oddziałowi samodzielności.