pl sk
pl sk

virtualna.KSIĘGARNIA

Nasza firma oferuje system informatyczny VirtualnaKSIĘGARNIA. Jako motor baz danych wykorzystujemy serwer SQL. Proponujemy sql-owe serwery baz danych firm ORACLE i InterBASE. To drugie rozwiązanie jest zdecydowanie tańsze. InterBASE 6.0 jest wersją darmową dla platform MS Windows i Linux. To pierwsze natomiast zdecydowanie wydajniejsze. Przede wszystkim z punktu widzenia pracy w centrali.

Koncepcja systemu opiera się na wspólnej identyfikacji sprzedawanych wydawnictw, zautomatyzowanej wymianie dokumentów pomiędzy aplikacjami w oddziałach za pomocą internetu i analizie zamówień pod kątem wykorzystania posiadanych zasobów własnych.

Kluczowymi programami w naszym systemie są: VirtualnaSprzedaż, VirtualnyMagazyn i VirtualneZamówienia. Zautomatyzowany przesył i wymiana danych nie byłyby jednak możliwe bez pakietów VirtualnejPoczty i VirtualnegoReplikatora.

W skład systemu wchodzą następujące aplikacje:

 • Sprzedaż - aplikacja do ewidencji sprzedaży i obrotu gotówkowego w kasie
 • Magazyn - aplikacja do ewidencji przychodów, rozchodów i kontroli stanów magazynowych
 • Zamówienia - aplikacja do ewidencji zamówień i ich analizy
 • Serwer Drukarek Fiskalnych - aplikacja do obsługi drukarek fiskalnych
 • Pakiet Replikator - zestaw narzędzi do odczytu i zapisu zmian w bazach oddziałowych
 • Pakiet Poczta - zestaw narzędzi do przesyłania danych z wykorzystaniem internetu


Co oferują poszczególne aplikacje? Jaki jest zakres ich funkcjonalności? Poniżej szczegóły:

  • Virtualna Sprzedaż
   • dowolne, definiowane dokumenty sprzedaży
   • praca na otwartych dokumentach sprzedaży
   • stosowanie cenników i zestawów upustów przypisywanych do kontrahenta
   • dowolne przekrojowe zestawienia sprzedaży w tym rejestr vat dokumentowy i asortymentowy
   • dowolne, definiowane dokumenty kasowe
   • automatyczna współpraca z modułem sprzedaży wg definicji
   • dowolne przekrojowe zestawienia obrotu gotówkowego w tym wg typów i wg dat

 

  • Virtualny Magazyn
   • dowolna liczba magazynów z wyborem różnych algorytmów przychodu i rozchodu w tym algorytm partii asortymentu
   • prowadzenie ewidencji przychodów za pomocą dowolnych, definiowanych dokumentów przychodów
   • prowadzenie ewidencji rozchodów za pomocą dowolnych, definiowanych dokumentów rozchodów
   • prowadzenie operacji przesunięć międzymagazynowych
   • prowadzenie operacji przesunięć międzyoddziałowych
   • rozliczenie remanentu (spisy, wyrównania itp.)

 

  • Virtualne Zamówienia
   • ewidencja zamówień w oddziałach i centrali
   • analiza zamówień i tworzenie dokumentów przesunięć międzyoddziałowych
   • analiza zamówień i tworzenie zamówień zewnętrznych

 

  • Serwer drukarek fiskalnych
   • ekonomiczne rozwiązanie fiskalne - obsługa dowolnej liczby stanowisk sprzedaży z jedną drukarką fiskalną
   • współpraca z aplikacjami Sprzedaży poprzez protokół TCP/IP

 

  • Virtualna Poczta
   • przesyłanie skompresowanych danych pomiędzy oddziałami i centralą
   • wykorzystanie do przesyłu korespondencji serwerów FTP i SMTP/POP3
   • wykorzystanie dokumentów xml jako nośnika informacji w korespondencji
   • współpraca wszystkich aplikacji z programem pocztowym przez interfejsy
   • szeroki zakres definicji parametrów przesyłania

 

  • Virtualna Replikacja
   • śledzenie zmian w bazach oddziałowych i ich wysyłka do centrali
   • aktualizacja w centrali kopii baz oddziałowych i bazy wspólnej (klasycznej hurtowni danych)j
   • szeroki zakres definicji parametrów replikacji

 

 • Internet
  • wykorzystanie hurtowni danych jako żródła danych w internecie
  • dla oddziału - podgląd stanów magazynowych w innych oddziałach
  • dla dostawcy - podgląd stanów magazynowych w oddziałach i tworzenie raportów ze sprzedaży dla dostarczanych wydawnictw