pl sk
pl sk

replikacja danych

Centrala analizuje zamówienia i "realizuje" je. W oddziałach lub u dystrybutorów. Ale skąd czerpie wiedzę o aktualnych stanach w oddziałach? Zapewnia to replikacja danych. Replikacja w trybie ciągłym z wykorzystaniem internetu. Jak to działa? Idea jest następująca. W oddziale Replikator śledzi na bieżąco zmiany zachodzące w bazie danych i przesyła wybrane informacje do centrali. Tu z kolei, na podstawie nadesłanych danych, Replikator aktualizuje kopię bazy oddziałowej. I nie tylko. Bo tworzy on również bazę wspólną. Bazę wspólną, która jest klasyczną hurtownią danych. I to właśnie ta hurtownia służy do analizy wykonywanej podczas "realizacji" zamówień. I oczywiście do wszystkich innych analiz związanych z cała firmą. Z kolei kopie baz oddziałowych pozwalają w każdej chwili na aktualny podgląd sprzedaży, stanów magazynowych, gotówki itd itp w dowolnym oddziale.